top of page

Stedenbouwkundig plan wonen/werken

2
3
4

Fase A

40 koopappartementen / 40 huurappartementen

Aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen in het verlengde van de Handweg vlakbij de Amstelveense poel ligt de locatie waarvoor in overleg met de gemeente Amstelveen een stedenbouwkundig plan is gemaakt. De Bovenkerkerweg kenmerkt zich aan de noordzijde door de overgang van kleine gevarieerde woonbebouwing naar grote industriebebouwing. Het plan is opgedeeld in vier fasen, waarvan de fase A eigendom is van de opdrachtgever en daarmee de basis vormt voor het plan. De groene zone en bestaande watergangen worden hersteld en versterkt en moeten het plan een ruggengraat geven. Het Stedenbouwkundige plan voegt zich natuurlijk in het stedelijk weefsel door aansluiting te zoeken in hoogte korrelgrootte en functies. Een groene parkachtige zone wordt hersteld en teruggegeven aan de stad. De natuurlijke watergangen worden hersteld en versterkt door het accent in de bebouwing in variant 1 of door een koppeling aan binnenterreinen in variant 2. Fase A bestaat aan de Bovenkerkerweg uit in massa/blokken van 3 lagen hoog met een accent op de kruising en een verticaal gelede massa aan de groen/waterzone in 5 lagen. Deze U vormige massa geeft ruimte aan de bestaande jaren dertig woningen, een besloten binnenterrein en een strakke massa langs het water. De groenzone geeft kwaliteit aan de woningen. Fase B zal ruimte bieden aan een variatie aan woonwerk units en voegt zich daarmee in massa en functie in het stedelijke weefsel. Fase C geeft naast dezelfde karkateristieken als fase B nog extra ruimte aan de groenzone, waardoor hier eigenlijk 2 voorkanten ontstaan. Fase D is meer een toekomst visie en vooralsnog niet realistisch echter wel wenselijk. Hiermee kan de groenzone en de waterstructuur afgemaakt worden en wordt de stedenbouwkundige invulling compleet. 

bottom of page