top of page

Hotel   Amsterdamseweg

Amstelveen

50 Kamers

Fitness

Sauna

Parkeerkelder

****

Voor de locatie aan het oude spoor en de Amsterdamseweg in Amstelveen is een plan gemaakt voor een klein sfeervol hotel, met voorzieningen zoals een restaurant met terras aan het spoor en fitness en sauna faciliteiten en een parkeerkelder. Deze voorzieningen samen met de grootte van de hotelkamers maakt het een viersterren hotel. Voor de locatie gold binnen het bestemmingsplan een vast bebouwd oppervlak en vaststaande goot en nokhoogte. Om het nodige programma binnen deze contouren te krijgen zijn een aantal ingrepen gedaan. Onder het gebouw in de kelder is naast de parkeervoorzieningen de fitness en sauna geplaatst. De begane grond is, behoudens de entree, beneden maaiveld gelegd, zodat er in de kap nog voldoende hoogte overblijft. In de kap zijn binnen de eisen van een viersterren hotel kleinere hotelkamers geplaatst. De hoekmassa is hierop een uitzondering. Door hier een vide te creeren kan de entree iets hoger aangelegd worden. Het gebouw wordt klassiek geleed door middel van raamopeningen in de gevels en daken, en verspringingen in de massa. Op de hoek van de Amsterdamseweg en het spoor ontstaat zodoende een accent in de massa. In dit deel bevind zich de entree en lobby met daarboven de 2 bruidssuites. Vanuit de lobby is er een openverbinding met het restaurant. Het restaurant heeft een groot buiten terras aan het spoor. De hotelkamers hierboven liggen aan een binnengang en worden door een trap en lift vanuit de lobby ontsloten.

bottom of page