top of page

Nieuwbouw appartementen, commerciele ruimte met parkeerkelder

Ten westen van de vesting van Grave is in de vijftiger jaren de eerste nieuwbouw gerealiseerd. De wijk heeft tot op de dag van vandaag een hoge historisch-ruimtelijke en stedenbouwkundige waarde. Dit kan er zelfs toe leiden dat het gebied in de toekomst de status van ‘beschermd stadsgezicht’ krijgt. De Christus Hemelvaartkerk aan de rand van de wijk heeft in de loop van de tijd haar functie verloren. Gezocht werd naar een goede nieuwe invulling van deze locatie die haar omgeving meerwaarde zou geven. Een deel van de opbrengst uit verkoop van de kerk zou bovendien kunnen worden aangewend voor restauratie van de grote kerk in het centrum. De plek is uitermate geschikt voor de bouw van winkels, zoals een supermarkt, met daarboven appartementen. Juist het ‘verhoogd’ bouwen zorgt er namelijk voor dat iedereen die er woont ten volle kan genieten van het uitzicht dat naar alle kanten anders is. Zo kijkt u aan één kant bijvoorbeeld uit over de groene rand van Grave waar ook de voetbalvelden liggen, helemaal tot aan het gaaf bewaarde Kapucijnenklooster Emmaus en landgoed Bronkhorst. Aan een andere zijde kijkt u over het water van de Hertoggraafswetering. Boven de nieuwe supermarkt wordt op bijzondere wijze invulling gegeven aan een bouwblok opgesplitst in drietalblokken met koopappartementen en een U-vormig bouwblok met huurappartementen. De 51 huur- en koopappartementen vormen samen De Buitenhof ontleent haar naam aan haar ligging in het landschap en de fraaie tuin die binnen de kring van gebouwen wordt gerealiseerd.  

1
4
2
3
6
5
19
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

Grave

De Buitenhof

bottom of page