top of page
6
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gelegen aan de rand van het bos ’t Hoogt van ’t Kruis nabij het Acaciapark zijn uit een herverkaveling van een bestaande woning vier karakteristieke kavels ontstaan. Drie van de vier kavels hebben een sterk geaccidenteerd en langgerekt terrein zo ook de locatie van de Familie Van Eijk. In samenspraak kwamen we tot de opgave een moderne woning te realiseren met minimaal 6 slaapkamers en een totale inhoud van ca. 1000 m3. Door gebruik te maken van een souterrain en dit te laten versmelten met het geaccidenteerd terrein is het visuele volume beperkt gebleven tot 1 bouwlaag. Met deze inzet is gezocht naar een passend spel tussen volume en de bijzondere aan de natuur grenzende locatie. In het souterrain zijn de slaapkamers gesitueerd. Deze zijn zo geplaatst dat ze hoewel gelegen onder het maaiveld, toch aansluiten op het gazon. Door de hoge raampartijen kan het daglicht ruimschoots binnentreden.

De woning is uit twee rechthoekige vormen opgebouwd, ieder met hun eigen karakter. Eén rechthoek laat zich vormen door het langgerekte kavel: gedrukt, staat los van de grond, op zich zelf staand, transparant en wit gestuct. De andere rechthoek komt boven de eerste massa uit en is verankerd aan de grond, gesloten en opgetrokken uit donker metselwerk en voeg. Om dit uitgangspunt nog meer kracht bij te zetten is het witte gevelstucwerk doorgezet naar binnen en is een lichte tegelvloer toegepast die doorloopt in de opgetilde buitenterrassen. Zo is ook het donkere metselwerk van de buitengevel in de woning doorgezet zodat de hoofdvorm ook van binnenuit beleefd wordt.

Ten gevolge van het openwerken van de langgerekte witte massa om maximaal licht en contact te hebben met de omgeving is een lijnenspel ontstaan met overstekken, wanden en vloeren. Om het souterrain bij de woonkamer te betrekken is de vloerlijn naar de onderliggende laag doorgezet via een geknikte beweging. Dit gaf tevens aanleiding om hier de trap te plaatsen en zodoende meer dynamiek in het gebouw te krijgen. Ook is door deze beweging de woning zichzelf meer gaan verankeren in het karakteristieke landschap. De detaillering is gebaseerd op eenvoud en strak lijnenspel waarbij de twee rechthoeken telkens weer de basis zijn van elk detail. De zichtlijn bij de voordeur die dwars door de woning loopt geeft zicht op de achtertuin.

Hilversum

Nieuwbouw Vrijstaande woning

bottom of page